PRIVACYVERKLARING

 

Strooker Office Support neemt jouw privacy serieus. In deze verklaring leggen we je uit welke gegevens we van jou nodig hebben, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Wie zijn wij

Strooker Office Support is een eenmanszaak, gevestigd te (1861 XL) Bergen NH aan de Ereprijsweg 3. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75408244. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strooker Office Support kan persoonsgegevens van je verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  • Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om contact met je te onderhouden. We moeten je ook kunnen bereiken over wijzigingen in diensten. De gegevens die ik hiervoor bewaar zijn je telefoonnummer, email adres en eventueel skype adres.  
  • Voor het opmaken van offertes, het voeren van een correcte facturatie en verwerken van betalingen gebruiken we de volgende gegevens; voor- en achternaam, adresgegevens, bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Strooker Office Support neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een medewerker van Strooker Office Support aan te pas komt. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strooker Office Support bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Strooker Office Support jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Strooker Office Support jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strooker Office Support verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen een verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  • Strooker Office Support gebruikt alleen technische en functionele cookies die nodig zijn voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
  • Er zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Strooker Office Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  • Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Strooker Office Support om jouw gegevens in te zien.
  • Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  • Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Strooker Office Support, kun jij bezwaar maken.
  • Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Strooker Office Support jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. 
  • Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@strookerofficesupport.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strooker Office Support neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. 

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@strookerofficesupport.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.